Manuell TraumeTerapi/ Somatic Practice

 

Somatic Practice er navnet på en terapeutisk tilnærming som væver sammen forskjellige fokusområder i behandlingen av stress og traumer.

Disse inkluderer traumeheling, berøring, selv-regulering og oppøving av resilience og fleksibilitet.

 

Det dreier seg om en tilnærming som er i konstant utvikling, i takt med at sammenhengene mellom kropp, psyke, berøring og neurofysiologi bliver mere uddybende beskrevet.

 

Uddannelsen i "Touch Skills Training for Traumatherapists" på 4 moduler, er en overbygning for terapeuter med baggrund i Somatic Experiencing, også kjent som SE-terapi.

Metoden er utviklet av Kathy Kain, og bygger på hennes 30 års erfaring som kroppsterapeut og senior faculty member av Somatic Experiencing i USA, samt den nyeste viden indenfor psykoneurobiologi.

 

Fokus for behandlingen er å redusere spenninger i nervesystemet via de fysiologiske mekanismer involveret. Reduktionen i spenninger vil igen påvirke tanker, følelser, holdninger og adferd, og kan være en effektiv hjælp til at komme videre, der hvor livet har satt sig fast i mønstre som ikke lenger er hensigtsmessige.